Opfyldelse af Gmail og Yahoo’s Sikkerhedskrav: SPF, DKIM, og DMARC

I de senere år har der været en markant stigning i omfanget og kompleksiteten af e-mail-baserede trusler, herunder phishing-angreb og spam-kampagner. Disse trusler har ikke kun økonomiske konsekvenser, men påvirker også brugernes tillid til digitale kommunikationsplatforme. For at imødegå disse udfordringer har store e-mail-tjenester som Gmail og Yahoo implementeret nye, strengere krav til e-mail-godkendelse.

Baggrunden for strengere e-mail-godkendelseskrav

De nye krav er indført som et svar på det voksende behov for forbedret sikkerhed og autentificering i e-mail-systemer. Med teknologiske fremskridt er det blevet nemmere for angribere at forfalske e-mail-identiteter og udføre sofistikerede angreb, der kan narre selv de mest forsigtige brugere. Disse angreb ikke alene kompromitterer personlige oplysninger, men kan også være dyre for virksomheder, når det kommer til tab af data, nedetid og skader på omdømmet.

Overblik over nye regler gældende fra 1. februar 2024

Fra den 1. februar 2024 kræver både Gmail og Yahoo, at alle e-mails sendt til deres tjenester skal validere gennem tre nøgleteknologier: SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) og DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance). Disse teknologier arbejder sammen for at verificere afsenderens identitet og sikre, at e-mails ikke er manipulerede undervejs, hvilket giver en mere sikker og pålidelig kommunikationsplatform.

Detaljeret beskrivelse af autentifikationskrav

For at imødekomme de nye sikkerhedsstandarder har Gmail og Yahoo fastlagt specifikke krav til e-mail-autentificering, som indebærer brugen af SPF, DKIM og DMARC. Disse teknologier spiller hver især en afgørende rolle i at sikre, at e-mails er både autentiske og har en højere sandsynlighed for at nå brugerens indbakke korrekt.

SPF (Sender Policy Framework)

SPF er en e-mail-valideringsteknik designet til at forhindre afsenderadresseforfalskning, hvor spammerne sender e-mails med forfalsket afsenderadresse fra et domæne. Ved at oprette en SPF-post i DNS kan domæneejere specificere, hvilke mailservere der er autoriseret til at sende e-mails på deres vegne. Når en e-mail modtages, tjekker modtagerens mailserver SPF-posten for at bekræfte, at e-mailen kommer fra en godkendt server. Hvis e-mailen ikke passerer SPF-kontrollen, kan den blive markeret som spam eller endda afvises helt.

DKIM (DomainKeys Identified Mail)

DKIM tilføjer en digital signatur til hver e-mail, som kan verificeres af modtagerens mailserver. Denne signatur sikrer, at e-mailens indhold ikke er blevet ændret under transmissionen, hvilket er afgørende for at beskytte mod indholdsmanipulation og sikre e-mailens integritet. Når en e-mail sendes, “signerer” afsenderens server e-mailen med en privat nøgle. Modtagerens server kan derefter bruge den offentlige nøgle, der er publiceret i afsenderens DNS, til at kontrollere, om signaturen er gyldig.

DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)

DMARC bygger videre på SPF og DKIM ved at tillade afsendere at angive, hvordan e-mails, der fejler disse tjeks, skal håndteres. DMARC hjælper med at beskytte e-mail-brugere mod phishing og spoofing ved at instruere modtagerens mailservere om, hvordan de skal reagere, hvis en e-mail ikke autentificeres korrekt. Det kan omfatte at sende e-mails direkte til spam-mappen, afvise dem eller rapportere fejl til afsenderen. Denne tilgang giver en ekstra sikkerhedslag ved at sikre, at kun autentificerede e-mails leveres, og ved at give afsendere information omkring, hvordan deres e-mails bliver modtaget.

Gmail og Yahoo har indført strengere autentifikationskrav for at adressere flere vigtige problemer inden for e-mailkommunikation. Disse krav er ikke kun tekniske nødvendigheder; de spiller en kritisk rolle i at fremme en sikker og pålidelig digital kommunikation.

Reducerer spam og phishing

Et af de primære mål med SPF, DKIM og DMARC er at reducere mængden af spam og phishing e-mails, som brugere modtager. Ved at validere, at e-mails faktisk kommer fra de angivne domæner, bliver det sværere for angribere at udføre vellykkede spoofing-angreb. Disse autentifikationsprotokoller minimerer risikoen for, at brugere modtager og interagerer med skadeligt indhold, hvilket i sidste ende beskytter personlige oplysninger og forhindrer datatab.

Forbedrer leveringsraten

Autentificerede e-mails har en højere sandsynlighed for at blive leveret til modtagerens indbakke snarere end at ende i spam-mappen. SPF og DKIM verificerer e-mails på et teknisk niveau, hvilket giver e-mailtjenester som Gmail og Yahoo tillid til, at e-mails ikke er forfalskede. Dette øger sandsynligheden for, at e-mails når frem til deres tilsigtede modtagere, hvilket er afgørende for virksomheder, der er afhængige af e-mail-kommunikation til markedsføring og kundeservice.

Beskytter dit omdømme

At implementere SPF, DKIM og DMARC styrker et domænes omdømme. E-mailtjenester og modtagere er mere tilbøjelige til at betragte e-mails fra autentificerede kilder som sikre og troværdige. Dette er afgørende for virksomheder, hvis brandintegritet og kommunikationseffektivitet afhænger af tilliden til deres e-mails. Et stærkt e-mail-omdømme kan reducere risikoen for afvisning af e-mails og kan forbedre den samlede engagement med e-mail-kampagner.

Overholdelse af gældende lovgivning og standarder

I mange jurisdiktioner er virksomheder underlagt strenge regler om datasikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger, såsom EU’s GDPR. Ved at implementere disse e-mail-autentifikationsstandarder viser virksomheder, at de tager disse regler alvorligt og træffer proaktive skridt til at sikre, at deres kommunikationsmetoder er sikre. Dette hjælper ikke kun med at undgå potentielle bøder og retlige konsekvenser, men også med at opbygge tillid hos kunder og partnere ved at demonstrere engagement i sikkerhedsbestemmelser.

Implementeringsguide

At implementere SPF, DKIM og DMARC kan virke overvældende, især for organisationer uden stor teknisk ekspertise. Dog er processen afgørende for at sikre e-mails og beskytte mod cybertrusler. Her er en trin-for-trin guide til, hvordan du kan komme i gang med at implementere disse vigtige e-mail sikkerhedsstandarder.

Opret SPF-record

SPF (Sender Policy Framework) hjælper med at bekræfte, at indkommende mails fra et domæne er sendt fra en autoriseret mailserver. For at oprette en SPF-record:

 1. Identificer Mailservere: Start med at identificere alle servere, der sender mails på vegne af dit domæne.
 2. Formulér SPF-record: En typisk SPF-record kunne se sådan ud: v=spf1 ip4:123.456.78.90 include:_spf.google.com ~all. Dette betyder, at mails kun accepteres fra den specifikke IP-adresse og Googles mailservers.
 3. Tilføj til DNS: Recorden skal tilføjes som en TXT-record i dit domænes DNS-indstillinger.

Opret DKIM-record

DomainKeys Identified Mail (DKIM) tilføjer en digital signatur til dine mails, som bekræfter, at indholdet ikke er ændret undervejs. Sådan opsættes DKIM:

 1. Generér Nøgler: Først skal du generere et sæt offentlige og private nøgler. Den private nøgle holdes sikker, mens den offentlige nøgle deles via DNS.
 2. Opret DKIM-record: Den offentlige nøgle placeres i en TXT-record i DNS. Det kan se sådan ud: DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQ... hvor p= indeholder den offentlige nøgle.
 3. Konfigurér Mailserver: Sørg for, at din mailserver er konfigureret til at bruge den private nøgle til at signere udgående mails.

Opret DMARC-record

DMARC kombinerer SPF og DKIM for at give dig kontrol over, hvordan ikke-autentificerede mails skal håndteres.

 1. Formulér DMARC Policy: En DMARC-policy kunne være sådan: v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:[email protected], hvor p=reject instruerer mailservere om at afvise mails, der fejler både SPF og DKIM-checks.
 2. Tilføj til DNS: Ligesom SPF og DKIM, tilføjes DMARC også som en TXT-record i dit domænes DNS.

Overvåg dine DMARC-rapporter

Det er vigtigt at overvåge, hvordan dine e-mails håndteres, især efter implementering af DMARC. DMARC-rapporter sendes til den angivne e-mail i din DMARC-record, og de kan hjælpe dig med at identificere og rette konfigurationsfejl.

Yderligere ressourcer og hjælp

Når du implementerer SPF, DKIM og DMARC, er det vigtigt at have adgang til pålidelige ressourcer og ekspertvejledning. Dette kan hjælpe dig med at navigere i de tekniske detaljer og sikre en korrekt opsætning. Her er nogle værdifulde ressourcer og supportmuligheder, der kan assistere dig i processen.

Online vejledninger og værktøjer

Der findes en række online platforme, der tilbyder detaljerede vejledninger og værktøjer til opsætning af SPF, DKIM og DMARC:

 1. Dmarcian: Dmarcian er dedikeret til at hjælpe organisationer med at implementere DMARC og andre e-mail-autentificeringsteknikker. De tilbyder brugervenlige værktøjer og detaljerede vejledninger, som kan tilgås på Dmarcian’s hjemmeside.
 2. Postmark: Kendt for deres brugervenlige e-mail tjenester, tilbyder Postmark også dybdegående vejledninger om, hvordan man opsætter DMARC og andre e-mail sikkerhedsforanstaltninger. Besøg Postmark’s hjemmeside for mere information.
 3. MXToolbox: Dette værktøj er fantastisk til at diagnosticere og løse mange almindelige problemer, der opstår med mailservere. MXToolbox tilbyder også en række gratis værktøjer til at kontrollere SPF, DKIM og DMARC poster. Du kan tilgå disse værktøjer på MXToolbox’s hjemmeside.

Teknisk support fra e-mail-udbydere

Mange e-mail-udbydere tilbyder også teknisk support for at hjælpe med opsætning af disse sikkerhedsforanstaltninger:

 1. Google Workspace Support: For virksomheder, der anvender Google Workspace, er der adgang til teknisk support, der kan hjælpe med opsætning af SPF, DKIM og DMARC på deres domæner. Yderligere information og support kan findes på Google Workspace Help Center.
 2. Yahoo Postmaster Tools: Yahoo tilbyder lignende support gennem deres Postmaster Tools, som giver brugerne mulighed for at forbedre og overvåge deres domænes ydeevne. Lær mere på Yahoo’s Postmaster hjemmeside.

Fællesskaber og fora

At deltage i fællesskaber og fora kan også give værdifuld indsigt og praktiske råd:

 1. Reddit Communities: Platforme som Reddit har flere fællesskaber, hvor e-mail-serveradministratorer og it-sikkerhedseksperter deler viden og løsninger. Fællesskaber som r/sysadmin kan være et godt sted at starte.
 2. Stack Exchange: For mere teknisk dybdegående diskussioner, er Stack Exchange’s Server Fault en værdifuld ressource for IT-professionelle.

Konklusion

Implementeringen af SPF, DKIM og DMARC er afgørende trin for at sikre, at din organisations e-mails bliver både sikrere og mere pålidelige. Disse autentifikationsprotokoller spiller en vital rolle i den moderne e-mail kommunikation ved at styrke sikkerheden og øge tilliden mellem afsendere og modtagere.

Sammenfatning af fordelene ved at implementere SPF, DKIM og DMARC

Ved at tage disse sikkerhedsforanstaltninger i brug, opnår din organisation flere væsentlige fordele:

 • Forbedret e-mail sikkerhed: Autentificeringsprotokoller som SPF, DKIM og DMARC hjælper med at beskytte mod phishing og spoofing angreb, hvilket sikrer, at skadelige aktører ikke kan udgive sig for at være din organisation.
 • Øget leveringssikkerhed: Korrekt implementering af disse protokoller forbedrer chancerne for, at dine e-mails når frem til modtagernes indbakker i stedet for spam-mapper, hvilket er afgørende for effektiv kommunikation og markedsføring.
 • Beskyttelse af brand og omdømme: Ved at sikre, at e-mails fra dit domæne er autentiske, styrker du dit brands troværdighed og beskytter dit omdømme mod skade forårsaget af misbrugte e-mail adresser.
 • Overholdelse af lovgivningen: Implementering af disse standarder hjælper din organisation med at overholde internationale regler og bestemmelser om databeskyttelse og privatliv.

Opfordring til handling for e-mail-afsendere

Hvis din organisation endnu ikke har taget skridt til at implementere disse vigtige e-mail-autentificeringsprotokoller, er det nu tid til at handle. Start med at evaluere din nuværende e-mail sikkerhedsstatus og tag de nødvendige skridt for at implementere SPF, DKIM og DMARC. Det kan anbefales at søge professionel hjælp eller benytte de ressourcer og værktøjer, der er nævnt tidligere, for at sikre en korrekt og effektiv implementering.

Ofte Stillede Spørgsmål (FAQs) om SPF, DKIM og DMARC

Her følger en samling af ofte stillede spørgsmål om implementering og håndtering af SPF, DKIM og DMARC, der kan hjælpe med at afklare almindelige bekymringer og udfordringer, som organisationer måske står over for.

Hvad er SPF, DKIM og DMARC, og hvorfor er de vigtige?

SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail) og DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) er e-mail autentifikationsprotokoller designet til at forbedre sikkerheden ved at verificere afsenderens identitet. Disse standarder hjælper med at forhindre e-mail spoofing og phishing ved at sikre, at e-mails virkelig kommer fra de angivne kilder og ikke er manipuleret undervejs.

 • SPF tillader domæneejere at specificere, hvilke mailservere der er autoriserede til at sende mail på deres vegne.
 • DKIM tilføjer en digital signatur til e-mails, som kan verificeres af modtageren for at sikre, at indholdet ikke er ændret under transmission.
 • DMARC anvender SPF og DKIM for at tillade domæneejere at beslutte, hvad der skal ske med e-mails, der ikke består disse valideringer.

Hvordan opsætter jeg SPF, DKIM og DMARC?

For at opsætte disse protokoller skal du tilføje specifikke records i dit domænes DNS (Domain Name System) konfiguration:

 1. SPF: Tilføj en TXT record i dit DNS, der beskriver, hvilke servere der må sende e-mails på dit domænes vegne.
 2. DKIM: Generér en privat og offentlig nøgle. Den offentlige nøgle publiceres i DNS via en TXT record, mens den private nøgle bruges af din udgående mailserver til at signere e-mails.
 3. DMARC: Tilføj en TXT record i dit DNS, der indeholder din DMARC politik, som fortæller modtagende mailservere, hvordan de skal håndtere e-mails, der fejler SPF- og DKIM-checks.

Hvad gør jeg, hvis mine e-mails stadig går i spam efter implementering af SPF, DKIM og DMARC?

Selv efter implementering af disse protokoller kan e-mails nogle gange stadig ende i spam af flere årsager, såsom:

 • Dårligt omdømme hos IP-adressen: Din serveres IP-adresse kan være på en sortliste.
 • Fejl i konfiguration: Der kan være fejl i din SPF, DKIM eller DMARC konfiguration.
 • Indhold i e-mailen: Overdrevent salgsfremmende sprog eller andre faktorer kan udløse spamfiltre.

Det anbefales at gennemgå dine konfigurationer grundigt, bruge værktøjer som MXToolbox til at diagnosticere problemer, og sikre, at din e-mail-indhold ikke udløser spamfiltre.

Hvordan overvåger jeg effektiviteten af SPF, DKIM og DMARC?

Effektiviteten af disse protokoller kan overvåges ved hjælp af DMARC-rapporter, som sendes til den e-mail-adresse, du specificerer i din DMARC-record. Disse rapporter vil informere dig om, hvilke e-mails der fejler, og hvorfor de fejler, hvilket giver dig mulighed for at foretage justeringer efter behov.


Comments

Skriv et svar